Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 15 478 14 501
Sum driftskostnader -15 679 -13 692
Driftsresultat -201 809
Resultat før skatt -227 785
Årsresultat -227 696
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 432 651
Omløpsmidler 3 333 3 725
Sum gjeld 2 978 3 050
Sum egenkapital 1 107 1 335
Sum egenkapital og gjeld 4 085 4 385
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Ac Enko Klima & Energi AS
Orgnummer 981 997 808
Telefon (+47) 51 67 70 50
Telefaks (+47) 51 63 04 33
E-post post@acenko.no
Hjemmeside www.acenko.no
Besøksadresse Luramyrveien 53, 4313 Sandnes
Postadresse Luramyrveien 53, 4313 Sandnes

Nøkkelpersoner