Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 6 452 7 274
Sum driftskostnader -6 978 -7 551
Driftsresultat -526 -278
Resultat før skatt -537 -182
Årsresultat -537 -182
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 172 202
Omløpsmidler 3 235 3 783
Sum gjeld 2 277 2 318
Sum egenkapital 1 146 1 683
Sum egenkapital og gjeld 3 422 4 001
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Gohelse Kirkenes
Orgnummer 982 174 791
Telefon (+47) 78 99 00 99
Telefaks (+47) 78 99 00 98
E-post butikk@gohelse.no
Hjemmeside www.gohelse.no
Besøksadresse Kielland Torkildsens gate 7, 9900 Kirkenes
Postadresse Postboks 126, 9915 Kirkenes

Nøkkelpersoner