Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 3 647 3 196
Sum driftskostnader -2 560 -2 645
Driftsresultat 1 087 551
Resultat før skatt 687 141
Årsresultat 686 141
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 741 741
Omløpsmidler 2 038 1 913
Sum gjeld 10 223 10 784
Sum egenkapital -7 441 -8 127
Sum egenkapital og gjeld 2 782 2 657
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Torshov Kv X
Orgnummer 982 307 430
Telefon (+47) 22 71 13 97
Telefaks (+47) 22 12 23 50
E-post firmapost@obf.no
Hjemmeside www.obf.no
Besøksadresse Sandakerveien 64, 0484 Oslo
Postadresse Postboks 4301 Nydalen, 0402 Oslo

Nøkkelpersoner