Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 3 750 3 272
Sum driftskostnader -3 281 -3 735
Driftsresultat 469 -464
Resultat før skatt 204 -786
Årsresultat 280 -717
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 741 741
Omløpsmidler 1 265 1 473
Sum gjeld 9 887 10 375
Sum egenkapital -7 878 -8 158
Sum egenkapital og gjeld 2 009 2 217
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Torshov Kv X
Orgnummer 982 307 430
Telefon (+47) 22 71 13 97
Telefaks (+47) 22 12 23 50
E-post firmapost@obf.no
Hjemmeside www.obf.no
Besøksadresse Sandakerveien 64, 0484 Oslo
Postadresse Postboks 4301 Nydalen, 0402 Oslo

Nøkkelpersoner