Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 149 1 130
Sum driftskostnader -1 096 -1 074
Driftsresultat 52 56
Resultat før skatt 52 56
Årsresultat 39 41
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 495 430
Sum gjeld 277 213
Sum egenkapital 218 216
Sum egenkapital og gjeld 495 430
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Agaton Sax AS
Orgnummer 982 354 234
Telefon (+47) 64 83 02 80
Mobiltelefon (+47) 913 31 043
E-post b-o-hen@online.no
Besøksadresse Prost Stabels vei 6, 2019 Skedsmokorset
Postadresse Snekkerstuveien 41, 2020 Skedsmokorset

Nøkkelpersoner