Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 2 404 2 255
Sum driftskostnader -2 046 -2 081
Driftsresultat 358 174
Resultat før skatt 361 179
Årsresultat 267 129
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 83 123
Omløpsmidler 1 247 1 043
Sum gjeld 333 436
Sum egenkapital 997 730
Sum egenkapital og gjeld 1 330 1 167
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Gjerdrum Fysioterapi & Trening
Orgnummer 982 360 501
Telefon (+47) 63 99 10 00
Telefaks (+47) 63 99 09 99
E-post ingermarie@gft.no
Hjemmeside www.GFT.no
Besøksadresse Gjerdrum Idrettspark, 2022 Gjerdrum
Postadresse Gjerdrum Idrettspark, 2022 Gjerdrum

Nøkkelpersoner