Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 8 342 8 321
Sum driftskostnader -8 035 -8 219
Driftsresultat 307 103
Resultat før skatt 316 109
Årsresultat 245 82
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 6
Omløpsmidler 3 464 3 169
Sum gjeld 1 157 1 002
Sum egenkapital 2 982 2 937
Sum egenkapital og gjeld 4 139 3 939
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Soloppgangen Helse Og Miljø AS
Orgnummer 982 704 421
Telefon (+47) 72 41 29 55
Telefaks (+47) 72 41 00 79
Mobiltelefon (+47) 900 16 712
E-post post@soloppgangen.no
Hjemmeside www.soloppgangen.no
Besøksadresse Kjerkgata 6, 7374 Røros
Postadresse Postboks 162, 7361 Røros

Nøkkelpersoner