Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 142 070 54 503
Sum driftskostnader -93 813 -72 043
Driftsresultat 48 257 -17 541
Resultat før skatt 53 911 -12 322
Årsresultat 41 264 -7 907
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 1 259 648
Omløpsmidler 162 578 222 382
Sum gjeld 95 545 52 159
Sum egenkapital 70 377 172 956
Sum egenkapital og gjeld 165 922 225 115
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Vard Design AS
Orgnummer 982 710 162
Telefon (+47) 70 21 05 80
Telefaks (+47) 70 21 05 81
E-post ayp@akeryards.com
Hjemmeside www.stxosv.com
Besøksadresse Brunholmgata 1, 6004 Ålesund
Postadresse Postboks 76, 6001 Ålesund

Nøkkelpersoner