Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 1 365 7 265
Sum driftskostnader -1 038 -7 749
Driftsresultat 326 -485
Resultat før skatt 294 -504
Årsresultat 294 -504
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 14 51
Omløpsmidler 424 592
Sum gjeld 178 1 502
Sum egenkapital 260 -859
Sum egenkapital og gjeld 438 643
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Petromagasinet AS
Orgnummer 982 796 156
Telefon (+47) 51 84 36 36
Telefaks (+47) 51 84 05 81
Mobiltelefon (+47) 913 56 012
E-post redaksjon@petro.no
Hjemmeside www.petromagasinet.no
Besøksadresse Lagårdsveien 77-81, 4010 Stavanger
Postadresse Lagårdsveien 77-81, 4010 Stavanger

Nøkkelpersoner