Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 235
Sum driftskostnader -30 -759
Driftsresultat -30 -525
Resultat før skatt -78 -559
Årsresultat -78 -559
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 4
Omløpsmidler 0 133
Sum gjeld 377 436
Sum egenkapital -377 -299
Sum egenkapital og gjeld 0 137
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Petromagasinet AS
Orgnummer 982 796 156
Telefon (+47) 51 84 36 36
Telefaks (+47) 51 84 05 81
Mobiltelefon (+47) 913 56 012
E-post redaksjon@petro.no
Hjemmeside www.petromagasinet.no
Besøksadresse Lagårdsveien 77-81, 4010 Stavanger
Postadresse Lagårdsveien 77-81, 4010 Stavanger

Nøkkelpersoner