Nøkkeltall 2017 2016
Sum driftsinntekter 39 862 39 659
Sum driftskostnader -39 896 -39 768
Driftsresultat -33 -110
Resultat før skatt -20 -112
Årsresultat -21 -93
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2017 2016
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 10 183 9 030
Sum gjeld 9 870 8 697
Sum egenkapital 317 338
Sum egenkapital og gjeld 10 188 9 035
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Apotek 1 Alta
Orgnummer 982 826 047
Telefon (+47) 78 44 96 10
Telefaks (+47) 78 44 96 29
E-post alta@apotek.no
Hjemmeside www.apotek1.no
Besøksadresse Markveien 14, 9510 Alta
Postadresse Markveien 14, 9510 Alta

Nøkkelpersoner