Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 14 882 13 103
Sum driftskostnader -14 079 -12 983
Driftsresultat 802 119
Resultat før skatt 806 118
Årsresultat 621 66
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 626 307
Omløpsmidler 6 505 4 790
Sum gjeld 4 054 2 640
Sum egenkapital 3 078 2 457
Sum egenkapital og gjeld 7 131 5 097
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Fallrø Arne L AS
Orgnummer 983 153 887
Telefon (+47) 72 84 93 00
Telefaks (+47) 72 84 99 01
Mobiltelefon (+47) 922 06 049
E-post arne.fallro@netcom.no
Hjemmeside www.fallro.no
Besøksadresse Heimdalsvegen 18, 7080 Heimdal
Postadresse Postboks 66, 7472 Trondheim

Nøkkelpersoner