Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 30 561 24 212
Sum driftskostnader -27 701 -21 826
Driftsresultat 2 859 2 385
Resultat før skatt 2 780 2 164
Årsresultat 1 993 1 600
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 345 334
Omløpsmidler 10 332 7 061
Sum gjeld 7 168 5 638
Sum egenkapital 3 509 2 016
Sum egenkapital og gjeld 10 677 7 654
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Oslo Dyrebutikk
Orgnummer 983 263 925
Telefon (+47) 476 37 700
E-post post@oslodyrebutikk.no
Hjemmeside www.oslodyrebutikk.no
Besøksadresse Alna Senter, Strømsveien 245, 0668 Oslo
Postadresse Postboks 163, Alna Bedriftssenter, 0614 Oslo

Nøkkelpersoner