Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 1 887 2 044
Sum driftskostnader -1 731 -2 085
Driftsresultat 158 -42
Resultat før skatt 121 -76
Årsresultat 121 -76
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 20 22
Omløpsmidler 181 22
Sum gjeld 684 647
Sum egenkapital -483 -604
Sum egenkapital og gjeld 201 44
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Bildeler Porsgrunn AS
Orgnummer 983 452 221
Telefon (+47) 35 54 83 00
E-post butikken@bildeler.porsgrunn.no
Hjemmeside www.sjekkpunkt.no/verksted/bildelerporsgrunn
Besøksadresse Hydrovegen 1 C, 3933 Porsgrunn
Postadresse Hydrovegen 1 C, 3933 Porsgrunn

Nøkkelpersoner