Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 267 846 243 274
Sum driftskostnader -266 781 -236 818
Driftsresultat 1 064 6 456
Resultat før skatt 13 532 5 669
Årsresultat 13 284 4 018
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 16 110 6 020
Omløpsmidler 84 033 82 735
Sum gjeld 48 495 47 383
Sum egenkapital 53 265 44 981
Sum egenkapital og gjeld 101 761 92 364
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn XL-Bygg - Knatterudfjellet Trelast AS
Orgnummer 983 543 200
Telefon (+47) 69 16 18 20
Telefaks (+47) 69 24 19 18
E-post post@kft.no
Hjemmeside www.kft.no
Besøksadresse Knatterudfjellet, 1730 Ise
Postadresse Knatterudfjellet, 1722 Sarpsborg

Nøkkelpersoner