Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 778 1 471
Sum driftskostnader -429 -407
Driftsresultat 1 349 1 065
Resultat før skatt 1 361 1 085
Årsresultat 1 361 1 085
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 2 364 2 139
Sum gjeld 74 93
Sum egenkapital 2 292 2 064
Sum egenkapital og gjeld 2 365 2 157
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Jacobsen Kari Sofie Advokatfirmaet
Orgnummer 983 576 060
Telefon (+47) 69 36 76 80
Mobiltelefon (+47) 901 58 108
E-post post@advjacobsen.no
Hjemmeside www.advjacobsen.no
Besøksadresse Nygaardsgata 3, 1606 Fredrikstad
Postadresse Nygaardsgata 3, 1606 Fredrikstad

Nøkkelpersoner