Nøkkeltall 2017 2016
Sum driftsinntekter 3 115 3 650
Sum driftskostnader -2 438 -3 713
Driftsresultat 677 -63
Resultat før skatt 659 -185
Årsresultat 521 -184
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2017 2016
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 2 599 2 396
Sum gjeld 1 684 1 401
Sum egenkapital 915 994
Sum egenkapital og gjeld 2 599 2 396
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Rutab AS
Orgnummer 983 612 008
Telefon (+47) 35 59 55 56
Telefaks (+47) 21 07 55 59
E-post post@rutab.no
Hjemmeside www.rutab.no
Besøksadresse Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad
Postadresse Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad

Nøkkelpersoner