Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 14 704 13 679
Sum driftskostnader -14 350 -13 008
Driftsresultat 354 670
Resultat før skatt 417 616
Årsresultat 355 472
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 23 69
Omløpsmidler 7 547 8 839
Sum gjeld 2 589 4 209
Sum egenkapital 5 478 5 123
Sum egenkapital og gjeld 8 067 9 332
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Berge Libris
Orgnummer 983 638 198
Telefon (+47) 38 12 52 30
E-post berge@libris.no
Besøksadresse Markens gate 21, 4611 Kristiansand S
Postadresse Postboks 667, 4666 Kristiansand S

Nøkkelpersoner