Nøkkeltall 2016 2014
Sum driftsinntekter 20 653 807 17 916 357
Sum driftskostnader -20 524 258 -17 702 920
Driftsresultat 129 549 213 437
Resultat før skatt 385 050 1 948 109
Årsresultat 385 050 1 948 109
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2014
Varige driftsmidler 212 642 143 849
Omløpsmidler 4 780 595 4 654 328
Sum gjeld 6 710 474 7 114 400
Sum egenkapital 8 385 705 7 682 442
Sum egenkapital og gjeld 15 096 179 14 796 842
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Helse Midt-Norge Rhf
Orgnummer 983 658 776
Telefon (+47) 74 83 99 00
Telefaks (+47) 74 83 99 01
E-post postmottak@helse-midt.no
Hjemmeside www.helse-midt.no/
Besøksadresse Strandvegen 1, 7502 Stjørdal
Postadresse Postboks 464, 7501 Stjørdal

Nøkkelpersoner