Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 32 840 31 515
Sum driftskostnader -30 351 -28 383
Driftsresultat 2 489 3 132
Resultat før skatt 2 514 2 753
Årsresultat 1 894 2 030
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 16 680 15 294
Omløpsmidler 11 554 8 497
Sum gjeld 20 345 17 496
Sum egenkapital 7 889 6 295
Sum egenkapital og gjeld 28 233 23 791
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Råkil Transport AS
Orgnummer 983 710 646
Telefon (+47) 69 14 04 16
Telefaks (+47) 69 14 12 24
Mobiltelefon (+47) 950 86 846
E-post trond@raakil-transport.no
Besøksadresse Kitterødveien 14, 1712 Grålum
Postadresse Kitterødveien 14, 1712 Grålum

Nøkkelpersoner