Nøkkeltall 2015 2014
Sum driftsinntekter 1 683 1 748
Sum driftskostnader -519 -604
Driftsresultat 1 163 1 144
Resultat før skatt 830 802
Årsresultat 638 585
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2015 2014
Varige driftsmidler 12 198 12 528
Omløpsmidler 535 151
Sum gjeld 11 207 11 274
Sum egenkapital 1 526 1 405
Sum egenkapital og gjeld 12 733 12 679
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Gidsken Jacobsens Vei 28-30-32 AS
Orgnummer 983 792 707
Telefon (+47) 23 11 69 00
Telefaks (+47) 23 11 69 01
Mobiltelefon (+47) 917 55 990
E-post trond.aundsen@wideroe.no
Besøksadresse v/Union Eiendomskapital AS Bolette brygge 1, 0252 Oslo
Postadresse v/Union Eiendomskapital AS Postboks 1715 Vika, 0121 Oslo

Nøkkelpersoner