Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 4 213 3 981
Sum driftskostnader -4 052 -3 967
Driftsresultat 161 13
Resultat før skatt 164 11
Årsresultat 128 11
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 110 0
Omløpsmidler 850 668
Sum gjeld 645 482
Sum egenkapital 315 187
Sum egenkapital og gjeld 960 668
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Sunkost Lillestrøm Torv
Orgnummer 983 828 736
Telefon (+47) 63 80 11 90
Mobiltelefon (+47) 924 57 119
E-post 91337722@mobilpost.com
Hjemmeside www.alt-for.no
Besøksadresse Teatergata 14, 2000 Lillestrøm
Postadresse Teatergata 14, 2000 Lillestrøm

Nøkkelpersoner