Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 8 781 676 8 752 611
Sum driftskostnader -8 722 256 -8 799 105
Driftsresultat 59 420 -46 494
Resultat før skatt 88 852 -22 241
Årsresultat 88 852 -22 241
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 3 490 793 3 574 498
Omløpsmidler 851 619 782 074
Sum gjeld 1 696 540 1 706 487
Sum egenkapital 5 380 984 5 292 132
Sum egenkapital og gjeld 7 077 524 6 998 619
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Sykehuset Innlandet Hf
Orgnummer 983 971 709
Telefon (+47) 06200
Telefaks (+47) 62 58 14 01
E-post postmottak@sykehuset-innlandet.no
Hjemmeside www.sykehuset-innlandet.no
Besøksadresse Furnesvegen 26, 2381 Brumunddal
Postadresse Postboks 104, 2381 Brumunddal

Nøkkelpersoner