Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 95 969 97 074
Sum driftskostnader -91 559 -87 137
Driftsresultat 4 410 9 937
Resultat før skatt 4 586 10 044
Årsresultat 4 006 7 913
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 27 960 32 426
Omløpsmidler 59 058 47 868
Sum gjeld 62 063 56 760
Sum egenkapital 24 989 23 534
Sum egenkapital og gjeld 87 051 80 294
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Kongeparken
Orgnummer 984 033 826
Telefon (+47) 51 61 26 66
Telefaks (+47) 51 61 76 88
E-post info@kongeparken.no
Hjemmeside www.kongeparken.no
Besøksadresse Kongsgata 20, 4330 Ålgård
Postadresse Postboks 53, 4339 Ålgård

Nøkkelpersoner