Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 822 765
Sum driftskostnader -772 -711
Driftsresultat 50 54
Resultat før skatt 58 61
Årsresultat 58 61
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 13 0
Omløpsmidler 566 418
Sum gjeld 117 38
Sum egenkapital 462 404
Sum egenkapital og gjeld 579 442
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Sameiet Etterstadkroken 5 G
Orgnummer 984 069 642
Telefon (+47) 22 86 59 99
Telefaks (+47) 22 86 59 76
Besøksadresse c/o OBOS Eiendomsforvaltning AS Møllergata 39, 0179 Oslo
Postadresse Postboks 6668 St.Olavs plass, 0129 Oslo

Nøkkelpersoner