Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 926 804
Sum driftskostnader -804 -757
Driftsresultat 121 47
Resultat før skatt 124 51
Årsresultat 124 51
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 23 12
Omløpsmidler 655 594
Sum gjeld 41 92
Sum egenkapital 637 513
Sum egenkapital og gjeld 678 606
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Sameiet Etterstadkroken 5 G
Orgnummer 984 069 642
Telefon (+47) 22 86 59 99
Telefaks (+47) 22 86 59 76
Besøksadresse c/o OBOS Eiendomsforvaltning AS Møllergata 39, 0179 Oslo
Postadresse Postboks 6668 St.Olavs plass, 0129 Oslo

Nøkkelpersoner