Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 1 080 572
Sum driftskostnader -1 257 -1 014
Driftsresultat -177 -441
Resultat før skatt -188 -452
Årsresultat -188 -452
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 36 498
Sum gjeld 387 682
Sum egenkapital -351 -183
Sum egenkapital og gjeld 36 499
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Nasa Salangen AS
Orgnummer 984 109 237
Telefon (+47) 77 17 48 03
Telefaks (+47) 77 17 48 04
Mobiltelefon (+47) 482 49 422
E-post gunnar.saebo@salangen.kommune.no
Hjemmeside www.salangen-naeringsforening.no/
Besøksadresse Strandveien 72, 9350 Sjøvegan
Postadresse Postboks 30, 9355 Sjøvegan

Nøkkelpersoner