Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 48 870 52 198
Sum driftskostnader -47 889 -51 299
Driftsresultat 979 898
Resultat før skatt 604 600
Årsresultat 442 435
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 6 160 4 460
Omløpsmidler 13 230 13 622
Sum gjeld 14 478 12 874
Sum egenkapital 5 281 5 525
Sum egenkapital og gjeld 19 760 18 399
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Røyrås Treindustri AS
Orgnummer 984 353 340
Telefon (+47) 38 18 01 51
Telefaks (+47) 38 18 03 25
E-post andreas.lie@royraastreindustri.no
Hjemmeside www.royraastreindustri.no
Besøksadresse Røyrås, 4646 Finsland

Nøkkelpersoner