Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 6 772 5 610
Sum driftskostnader -7 791 -4 484
Driftsresultat -1 019 1 126
Resultat før skatt -105 1 632
Årsresultat -105 1 632
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 22 995 22 582
Sum gjeld 703 185
Sum egenkapital 22 292 22 397
Sum egenkapital og gjeld 22 995 22 582
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Kronprinsparets Fond Stiftelsen
Orgnummer 984 429 657
Telefon (+47) 934 06 151
Mobiltelefon (+47) 934 06 151
E-post post@kppfond.no
Hjemmeside www.kronprinsparetsfond.no
Besøksadresse Kruses gate 7, 0263 Oslo
Postadresse Kruses gate 7, 0263 Oslo

Nøkkelpersoner