Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 5 622 5 283
Sum driftskostnader -4 350 -4 112
Driftsresultat 1 272 1 170
Resultat før skatt 1 942 2 731
Årsresultat 1 942 2 731
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 21 171 19 005
Sum gjeld 406 182
Sum egenkapital 20 765 18 823
Sum egenkapital og gjeld 21 171 19 005
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Kronprinsparets Fond Stiftelsen
Orgnummer 984 429 657
Telefon (+47) 934 06 151
Mobiltelefon (+47) 934 06 151
E-post post@kppfond.no
Hjemmeside www.kronprinsparetsfond.no
Besøksadresse Kruses gate 7, 0263 Oslo
Postadresse Kruses gate 7, 0263 Oslo

Nøkkelpersoner