Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 5 244 4 667
Sum driftskostnader -4 772 -4 878
Driftsresultat 471 -210
Resultat før skatt 473 -209
Årsresultat 473 -209
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 18
Omløpsmidler 3 030 2 178
Sum gjeld 2 336 1 776
Sum egenkapital 693 420
Sum egenkapital og gjeld 3 030 2 196
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Scuola d'italiano
Orgnummer 984 432 844
Telefon (+47) 22 55 04 10
Telefaks (+47) 21 03 76 70
Mobiltelefon (+47) 404 01 436
E-post adm@italia.no
Hjemmeside www.italia.no
Besøksadresse Bygdøy Allé 68, 0265 Oslo
Postadresse Bygdøy Allé 68, 0265 Oslo

Nøkkelpersoner