Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 2 748 4 356
Sum driftskostnader -2 878 -4 944
Driftsresultat -130 -589
Resultat før skatt -75 -374
Årsresultat -63 -248
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 271
Omløpsmidler 4 822 4 909
Sum gjeld 357 678
Sum egenkapital 7 157 7 220
Sum egenkapital og gjeld 7 514 7 897
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Reidar Håkonsen & Sønn AS
Orgnummer 984 608 969
Telefon (+47) 22 58 05 00
E-post kolbjorn@r-hakonsen.no
Hjemmeside www.r-hakonsen.no
Besøksadresse Kjelsåsveien 174, 0884 Oslo
Postadresse Kjelsåsveien 174, 0884 Oslo

Nøkkelpersoner