Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 377 379 542 855
Sum driftskostnader -407 183 -494 370
Driftsresultat -29 803 48 485
Resultat før skatt -9 883 262
Årsresultat -8 090 -964
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 635 365 688 335
Omløpsmidler 397 877 354 790
Sum gjeld 1 195 016 787 068
Sum egenkapital 260 460 267 981
Sum egenkapital og gjeld 1 455 475 1 055 049
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn RHI Normag AS
Orgnummer 984 653 581
Telefon (+47) 480 99 500
Telefaks (+47) 35 55 16 80
E-post post@sma-magnesium.no
Hjemmeside www.rhi-ag.com
Besøksadresse Herøya Industripark, 3936 Porsgrunn
Postadresse Postboks 1021, 3905 Porsgrunn

Nøkkelpersoner