Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 10 699 12 077
Sum driftskostnader -9 334 -9 946
Driftsresultat 1 365 2 132
Resultat før skatt 1 476 2 248
Årsresultat 1 217 1 538
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 1 274 981
Omløpsmidler 7 877 8 092
Sum gjeld 2 158 2 696
Sum egenkapital 7 618 7 001
Sum egenkapital og gjeld 9 776 9 698
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Rørmontasje AS
Orgnummer 984 665 148
Telefon (+47) 951 21 016
E-post rmont@online.no
Hjemmeside www.rormontasje.no/
Besøksadresse Beverveien 15, 0596 Oslo
Postadresse Beverveien 15, 0596 Oslo

Nøkkelpersoner