Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 30 42
Sum driftskostnader -24 -17
Driftsresultat 7 26
Resultat før skatt 7 26
Årsresultat 7 26
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 761 1 754
Sum gjeld 3 3
Sum egenkapital 1 758 1 751
Sum egenkapital og gjeld 1 761 1 754
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Hærens Kunnskapslegat
Orgnummer 984 762 518
Telefon (+47) 23 09 69 00
Mobiltelefon (+47) 400 29 672
Besøksadresse Tollbugata 10, 0152 Oslo
Postadresse Tollbugata 10, 0152 Oslo

Nøkkelpersoner