Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 55 56
Sum driftskostnader -17 -17
Driftsresultat 39 39
Resultat før skatt 39 39
Årsresultat 39 39
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 729 1 687
Sum gjeld 3 0
Sum egenkapital 1 726 1 687
Sum egenkapital og gjeld 1 729 1 687
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Hærens Kunnskapslegat
Orgnummer 984 762 518
Telefon (+47) 23 09 69 00
Mobiltelefon (+47) 400 29 672
Besøksadresse Tollbugata 10, 0152 Oslo
Postadresse Tollbugata 10, 0152 Oslo

Nøkkelpersoner