Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 897 777
Sum driftskostnader -808 -811
Driftsresultat 88 -34
Resultat før skatt 96 -26
Årsresultat 71 -20
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 62 131
Omløpsmidler 9 190 955
Sum gjeld 430 270
Sum egenkapital 9 240 824
Sum egenkapital og gjeld 9 670 1 094
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Veterinær Rolf Terje Nyen AS
Orgnummer 985 013 322
Telefon (+47) 950 80 950
Mobiltelefon (+47) 950 80 950
E-post terje@nyen.no
Besøksadresse Siggerudhagan 63 C, 2080 Eidsvoll
Postadresse Siggerudhagan 63 C, 2080 Eidsvoll

Nøkkelpersoner