Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 25 331 23 586
Sum driftskostnader -23 304 -21 968
Driftsresultat 2 027 1 617
Resultat før skatt 2 106 1 446
Årsresultat 1 743 1 129
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 457 598
Omløpsmidler 26 962 26 930
Sum gjeld 9 522 11 424
Sum egenkapital 18 187 16 444
Sum egenkapital og gjeld 27 710 27 869
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Rydd Reolsystem AS
Orgnummer 985 191 093
Telefon (+47) 70 17 60 00
Telefaks (+47) 70 17 60 01
E-post post@reolsystem.no
Hjemmeside www.reolsystem.no
Besøksadresse Borgundfjordvegen 58, 6017 Ålesund
Postadresse Borgundfjordvegen 58, 6017 Ålesund

Nøkkelpersoner