Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 3 172 2 907
Sum driftskostnader -3 276 -2 721
Driftsresultat -104 186
Resultat før skatt -110 183
Årsresultat -110 155
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 121 77
Omløpsmidler 445 495
Sum gjeld 605 501
Sum egenkapital -37 73
Sum egenkapital og gjeld 568 573
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn X Hårstudio
Orgnummer 985 251 533
Telefon (+47) 66 80 79 00
E-post haarstudio.as@gmail.com
Besøksadresse Flåtestadveien 3 Greverud Kjøpesenter, 1415 Oppegård
Postadresse Flåtestadveien 3 Greverud Kjøpesenter, 1415 Oppegård

Nøkkelpersoner