Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 376 2 888
Sum driftskostnader -461 -2 902
Driftsresultat -85 -13
Resultat før skatt -94 -55
Årsresultat -94 -55
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 76
Omløpsmidler 0 570
Sum gjeld 0 739
Sum egenkapital 0 -92
Sum egenkapital og gjeld 0 647
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn X Hårstudio
Orgnummer 985 251 533
Telefon (+47) 66 80 79 00
E-post haarstudio.as@gmail.com
Besøksadresse Flåtestadveien 3 Greverud Kjøpesenter, 1415 Oppegård
Postadresse Flåtestadveien 3 Greverud Kjøpesenter, 1415 Oppegård

Nøkkelpersoner