Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 40 691 39 551
Sum driftskostnader -37 489 -34 920
Driftsresultat 3 202 4 632
Resultat før skatt 5 609 5 871
Årsresultat 5 609 5 871
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 98 31
Omløpsmidler 53 015 47 254
Sum gjeld 5 180 4 961
Sum egenkapital 47 933 42 324
Sum egenkapital og gjeld 53 112 47 285
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Høyres Stortingsgruppe
Orgnummer 985 569 258
Telefon (+47) 23 31 33 45
Telefaks (+47) 23 31 38 51
E-post hoyre.postmottak@stortinget.no
Besøksadresse Karl Johans gate 22, 0026 Oslo
Postadresse Stortinget, 0026 Oslo

Nøkkelpersoner