Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 9 477 8 681
Sum driftskostnader -9 000 -7 915
Driftsresultat 477 766
Resultat før skatt 429 681
Årsresultat 280 681
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 23 32
Omløpsmidler 3 473 3 425
Sum gjeld 1 911 2 154
Sum egenkapital 1 583 1 304
Sum egenkapital og gjeld 3 495 3 457
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Jernia Hjorten
Orgnummer 985 702 012
Telefon (+47) 72 44 33 34
Telefaks (+47) 72 44 33 34
Hjemmeside www.jernia.no

Nøkkelpersoner