Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 3 542 2 745
Sum driftskostnader -2 941 -2 053
Driftsresultat 601 693
Resultat før skatt 616 709
Årsresultat 458 515
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 19
Omløpsmidler 2 063 1 740
Sum gjeld 1 954 813
Sum egenkapital 118 965
Sum egenkapital og gjeld 2 072 1 778
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn DIO Regnskap AS
Orgnummer 985 811 407
Telefon (+47) 22 11 24 24
Telefaks (+47) 22 11 24 25
E-post post@exacto.no
Hjemmeside www.exacto.no
Besøksadresse Teknologiveien 11, 8517 Narvik
Postadresse Teknologiveien 11, 8517 Narvik

Nøkkelpersoner