Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 338 305
Sum driftskostnader -312 -306
Driftsresultat 27 0
Resultat før skatt 32 2
Årsresultat 32 2
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 286 253
Sum gjeld 5 4
Sum egenkapital 281 249
Sum egenkapital og gjeld 286 253
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Fokus U Sameiet
Orgnummer 985 848 920
Telefon (+47) 55 30 96 00
Telefaks (+47) 55 31 88 60
Mobiltelefon (+47) 928 06 329
E-post post@vestbo.no
Hjemmeside www.vestbo.no
Besøksadresse c/o Vestbo Strandgaten 196, 5004 Bergen
Postadresse c/o Vestlandske Boligbyggelag Postboks 1947 Nordnes, 5817 Bergen

Nøkkelpersoner