Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 431 405
Sum driftskostnader -473 -532
Driftsresultat -43 -127
Resultat før skatt -42 -126
Årsresultat -42 -126
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 144 175
Sum gjeld 31 20
Sum egenkapital 113 155
Sum egenkapital og gjeld 144 175
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Fokus U Sameiet
Orgnummer 985 848 920
Telefon (+47) 55 30 96 00
Telefaks (+47) 55 31 88 60
Mobiltelefon (+47) 928 06 329
E-post post@vestbo.no
Hjemmeside www.vestbo.no
Besøksadresse c/o Vestbo Strandgaten 196, 5004 Bergen
Postadresse c/o Vestlandske Boligbyggelag Postboks 1947 Nordnes, 5817 Bergen

Nøkkelpersoner