Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 513 513
Sum driftskostnader -416 -486
Driftsresultat 98 27
Resultat før skatt 100 28
Årsresultat 100 28
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 299 200
Sum gjeld 24 25
Sum egenkapital 275 175
Sum egenkapital og gjeld 299 200
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Fokus U Sameiet
Orgnummer 985 848 920
Telefon (+47) 55 30 96 00
Telefaks (+47) 55 31 88 60
Mobiltelefon (+47) 928 06 329
E-post post@vestbo.no
Hjemmeside www.vestbo.no
Besøksadresse c/o Vestbo Strandgaten 196, 5004 Bergen
Postadresse c/o Vestlandske Boligbyggelag Postboks 1947 Nordnes, 5817 Bergen

Nøkkelpersoner