Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 039 684 145 997
Sum driftskostnader 0 0
Driftsresultat 954 106 89 677
Resultat før skatt 954 106 89 677
Årsresultat 954 106 89 677
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 20 356 765 13 241 057
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 20 349 190 13 235 948
Sum egenkapital og gjeld 20 356 765 13 241 057
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Verdipapirfondet Dnb Global Credit
Orgnummer 985 862 109
Telefon (+47) 03000
Mobiltelefon (+47) 81 52 11 11
E-post fond@dnb.no
Hjemmeside www.dnb.no/fond
Besøksadresse Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo
Postadresse Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo

Nøkkelpersoner