Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 158 0
Sum driftskostnader -24 -14
Driftsresultat 135 -14
Resultat før skatt 136 -7
Årsresultat 130 -7
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 97
Omløpsmidler 271 100
Sum gjeld 21 76
Sum egenkapital 251 121
Sum egenkapital og gjeld 271 197
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Oton AS
Orgnummer 986 018 115
Telefon (+47) 976 75 151
E-post oystein@progress.as
Hjemmeside www.progress.as
Besøksadresse Tryms vei 15 D, 4631 Kristiansand S
Postadresse Tryms vei 15 D, 4631 Kristiansand S

Nøkkelpersoner