Nøkkeltall 2018 2017
Sum driftsinntekter 3 348 4 225
Sum driftskostnader -3 682 -4 294
Driftsresultat -334 -70
Resultat før skatt -335 -78
Årsresultat -271 -78
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2018 2017
Varige driftsmidler 35 44
Omløpsmidler 1 398 1 149
Sum gjeld 1 263 696
Sum egenkapital 264 535
Sum egenkapital og gjeld 1 527 1 231
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Ready To Drink Europe AS
Orgnummer 986 140 271
Telefon (+47) 417 42 000
Telefaks (+47) 63 82 88 90
E-post Geir@readytodrink.no
Hjemmeside www.readytodrink.no
Besøksadresse Lindebergvegen 1, 2016 Frogner
Postadresse Lindebergvegen 1, 2016 Frogner

Nøkkelpersoner