Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 8 049 9 627
Sum driftskostnader -8 883 -10 103
Driftsresultat -833 -477
Resultat før skatt -830 32
Årsresultat -830 53
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 781 1 644
Sum gjeld 850 883
Sum egenkapital -39 791
Sum egenkapital og gjeld 811 1 674
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Bårdar Danseinstitutt
Orgnummer 986 254 722
Telefon (+47) 22 20 90 10
Telefaks (+47) 23 32 71 81
Mobiltelefon (+47) 901 83 552
E-post dansekurs@baardar.no
Hjemmeside www.baardar.no/
Besøksadresse Rosenkrantz' gate 22, 0160 Oslo
Postadresse Rosenkrantz' gate 22, 0160 Oslo

Nøkkelpersoner