Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 10 317 7 672
Sum driftskostnader -10 032 -7 657
Driftsresultat 285 14
Resultat før skatt 288 24
Årsresultat 216 16
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 686 310
Omløpsmidler 1 012 773
Sum gjeld 930 543
Sum egenkapital 802 585
Sum egenkapital og gjeld 1 732 1 129
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Hønefoss Og Omegn Bygdeservice Sa
Orgnummer 986 361 278
Telefon (+47) 970 46 385
Telefaks (+47) 32 13 55 72
Mobiltelefon (+47) 970 46 385
E-post post@honefoss-bygdeservice.no
Hjemmeside honefoss.bygdeservice.no
Besøksadresse Gullerud, 3511 Hønefoss
Postadresse Gullerud, 3511 Hønefoss

Nøkkelpersoner