Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 918 580
Sum driftskostnader -449 -425
Driftsresultat 468 154
Resultat før skatt 387 39
Årsresultat 298 41
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 11 479 11 621
Omløpsmidler 417 27
Sum gjeld 9 357 9 216
Sum egenkapital 2 542 2 435
Sum egenkapital og gjeld 11 899 11 651
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn J. M. Eiendom AS
Orgnummer 986 373 071
Telefon (+47) 920 26 444
Telefaks (+47) 37 02 33 25
Besøksadresse Bergemoveien 45, 4886 Grimstad
Postadresse Bergemoveien 45, 4886 Grimstad

Nøkkelpersoner