Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 500 1 076
Sum driftskostnader -324 -292
Driftsresultat 176 784
Resultat før skatt 25 693
Årsresultat 18 504
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 6 945 6 586
Omløpsmidler 228 663
Sum gjeld 4 783 4 877
Sum egenkapital 2 394 2 376
Sum egenkapital og gjeld 7 177 7 252
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn J. M. Eiendom AS
Orgnummer 986 373 071
Telefon (+47) 920 26 444
Telefaks (+47) 37 02 33 25
Besøksadresse Bergemoveien 45, 4886 Grimstad
Postadresse Bergemoveien 45, 4886 Grimstad

Nøkkelpersoner