Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 2 348 1 965
Sum driftskostnader -689 -643
Driftsresultat 1 660 1 322
Resultat før skatt 796 423
Årsresultat 796 423
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 33 966 33 969
Omløpsmidler 1 041 858
Sum gjeld 32 833 33 449
Sum egenkapital 2 174 1 378
Sum egenkapital og gjeld 35 007 34 827
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Sentrum Borettslag
Orgnummer 986 528 822
Telefon (+47) 473 38 416
Mobiltelefon (+47) 473 38 416
E-post torialta@hotmail.com
Hjemmeside www.lhlb.no
Besøksadresse Markveien 5 C, 9510 Alta
Postadresse Markveien 5 C, 9510 Alta

Nøkkelpersoner