Eierseksjonssameiet Geitmyrsveien 7 E

Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 535 532
Sum driftskostnader -510 -461
Driftsresultat 26 71
Resultat før skatt 38 82
Årsresultat 38 82
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 927 913
Sum gjeld 42 66
Sum egenkapital 885 847
Sum egenkapital og gjeld 927 913
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Geitmyrsveien 7 E Eierseksjonssameie
Orgnummer 986 617 027
Telefon (+47) 22 60 17 26
Besøksadresse Geitmyrsveien 7 E, 0171 Oslo
Postadresse c/o Frostad og Skyrud AS Postboks 84, 2027 Kjeller

Nøkkelpersoner