Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 6 813 6 283
Sum driftskostnader -6 383 -5 962
Driftsresultat 431 322
Resultat før skatt 427 314
Årsresultat 320 306
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 2 095 2 060
Sum gjeld 1 260 1 385
Sum egenkapital 910 750
Sum egenkapital og gjeld 2 170 2 135
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn MobilData Kongsvinger AS
Orgnummer 986 693 106
Telefon (+47) 62 81 06 30
Telefaks (+47) 62 81 06 31
E-post kongsvinger@mobildata.no
Hjemmeside www.mobildata.no/Default.aspx
Besøksadresse glommengata 19, 2211 Kongsvinger
Postadresse Glommengata 19, 2211 Kongsvinger

Nøkkelpersoner