Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 176 1 411
Sum driftskostnader -1 170 -1 289
Driftsresultat 7 122
Resultat før skatt 9 107
Årsresultat 7 77
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 671 877
Omløpsmidler 1 335 1 240
Sum gjeld 841 959
Sum egenkapital 1 165 1 158
Sum egenkapital og gjeld 2 006 2 117
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Torp Utleie AS
Orgnummer 986 796 568
Telefon (+47) 33 06 00 20
Telefaks (+47) 33 06 00 70
E-post salg@torputleie.no
Hjemmeside www.torputleie.no
Besøksadresse Hauganveien 366, 3178 Våle
Postadresse Hauganveien 366, 3178 Våle

Nøkkelpersoner