Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -9 -10
Driftsresultat -9 -10
Resultat før skatt -16 -16
Årsresultat -16 -16
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 7 1
Sum gjeld 274 251
Sum egenkapital -267 -251
Sum egenkapital og gjeld 7 1
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Cgh Nordic
Orgnummer 986 844 392
Telefon (+47) 905 17 400
Mobiltelefon (+47) 905 17 400
Hjemmeside www.cghnordic.com/Forside.asp
Besøksadresse Seljeveien 17, 3151 Tolvsrød
Postadresse Seljeveien 17, 3151 Tolvsrød

Nøkkelpersoner