Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 1 378 1 742
Sum driftskostnader -1 280 -1 569
Driftsresultat 98 173
Resultat før skatt 30 103
Årsresultat 22 77
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 1 258 1 427
Omløpsmidler 303 394
Sum gjeld 1 065 1 348
Sum egenkapital 495 474
Sum egenkapital og gjeld 1 561 1 821
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn R R Transport AS
Orgnummer 986 903 380
Telefon (+47) 997 10 880
E-post rservik@online.no
Hjemmeside www.rr-transport.com
Postadresse Postboks 42, 6751 Stadlandet

Nøkkelpersoner