Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 528 1 496
Sum driftskostnader -1 408 -1 454
Driftsresultat 120 42
Resultat før skatt 93 0
Årsresultat 74 7
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 921 1 089
Omløpsmidler 365 287
Sum gjeld 710 874
Sum egenkapital 576 503
Sum egenkapital og gjeld 1 286 1 376
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn R R Transport AS
Orgnummer 986 903 380
Telefon (+47) 997 10 880
E-post rservik@online.no
Hjemmeside www.rr-transport.com
Postadresse Postboks 42, 6751 Stadlandet

Nøkkelpersoner